Control i comptabilitat

Comptabilitat per a empreses i professionals. En funció de la dimensió i dels recursos del client, els serveis poden ser:
  • Supervisar i donar suport a departaments de comptabilitat d'empreses.
  • Portar, pel nostre personal, la comptabilitat a la mateixa empresa.
  • Portar la comptabilitat a les nostres oficines.
Confecció de la memòria i dels comptes anuals de l'exercici.
Confecció i seguiment de plans pressupostaris a curt termini i seguiment economicofinancer d'empreses.
Organització administrativa, implantació d'eines de control, coordinació i direcció de desenvolupament informàtic.