Notícies

Les notícies es refereixen principalment a novetats legislatives de l'entorn en què ens movem i estan disponibles en idiomes castellà i/o català. També són aquests els idiomes que utilitzem per comunicar-nos a través de les xarxes socials. Si està vostè interessat/da en conèixer el contingut d'alguna d'elles, si us plau, contacti amb nosaltres.
9
nov
2020
DECRET LLEI 36/2020 AMBIT IMPOST ESTADES ESTABLIMENTS TURISTICS I IRPF

 

1.     

La modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics prevista a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, té efectes a partir...