Sonia Edroso

Recepcionista
Correu electrònic: 
recepcion@decages.com
Donosti, Setembre de 1973
Llengües: 
Alemany, Anglès i Francès.